direct contact

Stel uw vraag

Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer voor https://www.ddcaravans.nl

Duijndam Delft Caravans & Campers BV, hierna te noemen Duijndam Delft, verleent u hierbij toegang tot https://www.ddcaravans.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen en de informatie en verhalen tot u te nemen.

Duijndam Delft behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder u daarover te informeren.

Beperkte aansprakelijkheid bij kennelijke fouten

Duijndam Delft doet haar best om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Duijndam Delft.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Duijndam Delft en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Duijndam Delft, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.